O nas

 • Wieloletnie
  doświadczenie

  Nasza firma ma
  wieloletnie
  doświadczenie
  w przewozie źródeł
  promieniotwórczych.

 • Niezbędne
  koncesje

  Posiadmy koncesję
  Państwowej
  Agencji Atomistyki
  na transport
  w Polsce i Niemczech.

 • 1,5 mln
  kilometrów

  Nasza flota
  pokonuje dystans
  ponad 1,5 miliona
  kilometrów
  każdego roku.

 • Wykwalifikowany
  personel

  Nasz personel
  to wykwalifikowani
  ludzie z niezbędną
  wiedzą i wieloletnim
  doświadczeniem.

 • Zaufanie klientów
  z Polski

  Ufają nam topowi Polscy klienci: Narodowe Centrum
  Badań Jądrowych
  Ośrodek Radioizotopów
  POLATOM, Voxel S.A.,
  Iason Polska Sp. z o.o.

 • Niemieccy
  partnerzy

  Nasi prestiżowi
  niemieccy partnerzy:
  ROTOP Pharmaka AG,
  Eckert & Ziegler
  F-CON Detschland GmbH

 • Międzynarodowy
  transport

  Mamy doświadczenie
  w organizacji
  transportu w Europie,
  Afryce, Austali i USA.

 • Medycyna
  nuklearna

  Współpracujemy
  ze stowarzyszeniami
  z branży medycyny
  nuklearnej, (udział
  w konferencjach i sympozjach, wspieranie ich działalności).

 • Zaufanie
  instytucji

  Mamy zaufanie
  instytucji medycznych
  i farmaceutycznych

Zaufali nam: